kind met infuus

Word Vriend van Rubya!

Word Vriend van Rubya!

kind_met_infuusStichting Vrienden van Rubya bestaat geheel uit vrijwilligers. Uw gift komt dus 100% ten goede aan de projecten in Rubya, Tanzania.

Heeft u sympathie opgevat voor onze Stichting en wilt u ons financieel steunen? Dit kan op verschillende manieren:

Eenmalige schenking

Dit kan het eenvoudigst door het overmaken van het door u beoogde bedrag op rekeningnummer NL66ABNA0624513211 ten name van Stichting Vrienden van Rubya (BIC-code: ABNANL2A).ANBI informatie | Stichting Vrienden van Rubya - Word Vriend van Rubya!

Omdat de Stichting erkend is als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) kunt u deze eenmalige schenking opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting.

Periodieke schenking

U kunt ons natuurlijk ook periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, steunen. Wij adviseren in dat geval een automatische overboeking via internetbankieren te regelen, zodat u de schenking niet kunt vergeten.

Periodieke schenking per overeenkomst

Dit is een fiscaal erg aantrekkelijke manier van schenken omdat het op deze wijze geschonken bedrag volledig aftrekbaar is, dus zonder rekening te houden met de 1%-drempel. U kiest voor een vast bedrag dat u jaarlijks aan de Stichting Vrienden van Rubya schenkt en legt dit voor tenminste 5 jaar vast.

Tegenwoordig kan zo’n schenking tussen stichting en donateur eenvoudig worden vastgelegd met het formulier Overeenkomst periodieke gift van de Belastingdienst.
Via het contactformulier kunt u ons verzoeken ons deel van dit formulier in te vullen.

Naar de overeenkomst

Na invulling moet het opgestuurd naar ons secretariaat (info@vriendenvanrubya.org).
Daar zal het worden ondertekend en ontvangt u het als PDF weer retour voor uw administratie.

Nieuwsbrief

U kunt ons via onderstaand formulier laten weten dat u Vriend van Rubya (donateur) bent geworden. Wij houden u dan jaarlijks op de hoogte van onze projecten met een digitale nieuwsbrief.