algemene ledenvergadering meeting Stichting Friends of Rubya 2014

Stichting

Stichting Vrienden van Rubya

In 1996 werd een eerste bijeenkomst georganiseerd door en voor alle oud-tropenartsen, die in Rubya hebben gewerkt. Tijdens deze ontmoeting bleek dat er een behoefte bestond om een meer structurele bijdrage te leveren aan de bevordering van de gezondheidszorg in Rubya en steun voor het ziekenhuis en de verpleegstersopleiding. Daarom werd een jaar later, 1997, door enkele van deze reünisten de “Stichting Vrienden van Rubya” opgericht.

Doelstelling

De coördinatie van materiële hulpverlening ten bate van het Rubya Ziekenhuis in Tanzania in de ruimste zin van het woord.
Met “expertise op afstand” en financiële armslag ondersteunt de Stichting het ziekenhuis op een groot aantal terreinen. Dit alles gebeurt in samenspraak met het management van het ziekenhuis.

Bestuur van de stichting

Bijna alle bestuursleden zijn ex-tropenartsen en hebben in het Rubya Ziekenhuis gewerkt.