Updates ziekenhuis 2023

2023

Lang is Rubya Hospital een zeer drukbezocht ziekenhuis geweest met 162 bedden en enkele honderden patiënten per dag op de OPD (polikliniek).

De laatste jaren zijn de overheidsvoorzieningen rondom Rubya, zoals dispensaries en health centres verbeterd. Hierdoor worden inmiddels in Rubya minder patiënten gezien, maar de ernst en gecompliceerdheid van de  ziektegevallen enorm is toegenomen. In feite is Rubya al een referral ziekenhuis (= een ziekenhuis waar andere ziekenhuizen naar verwijzen). Van alle kanten worden patiënten gebracht met complicaties na behandeling elders zoals keizersnedes en verkeersongevallen. Deze ongevallen ontstaan door aanleg van asfaltwegen en dus hogere snelheden van auto’s en piki-piki’s (taxi-brommertjes), enzovoort. Ook nemen diabetes en hypertensie als niet-infectieziekten enorm toe.

De Male Ward van het ziekenhuis


De staf van Rubya Hospital heeft dringend uitbreiding nodig met specialisten zoals gynaecoloog, chirurg en internist, dit om de kwaliteit te vergroten van de geleverde zorg.

Ook wordt een renovatie van de OK (operatiekamer) en verbetering van de ICU (intensive care unit) gepland.