Opleiding wordt gegeven

Opleiding

Opleiding voor verpleegkundigen

Enkele jaren na de opening van Rubya Ziekenhuis, starten de Zusters Franciscanessen van Breda in 1963 met een opleiding voor verpleegkundigen. De school krijgt de naam Nurse Midwife Training Centre (NMTC). De eerste lichting telt 13 verpleegkundige studenten. In de loop der jaren groeit de school uit tot thans ruim 170 leerlingen, verspreid over een vierjarige opleiding.

school_2In 2004 wordt de opleiding officieel erkend door de Tanzaniaanse regering en krijgt het schooldiploma de status van staatsdiploma. De naam verandert in Rubya School of Nursing.

Thans zijn in totaal 1700 jonge mensen afgestudeerd en uitgezwermd over het hele land. De leerkrachten van de school zijn Tanzaniaanse Theresian Sisters en leken. De opleiding staat hoog aangeschreven en geniet algemene waardering. In 2013 is op grootse wijze het 50-jarige bestaan van de school gevierd.

Revolving Fund

Om de toestroom van studenten te kunnen huisvesten is in de periode van 2008 tot 2011 door de Stichting Vrienden van Rubya het Leer- en Kenniscentrum (Learning and Resource Centre) gebouwd.

Student Revolving Fund

Erik de Vries met een student, Denice Kabalema.
Hij studeerde m.b.v. het Revolving Fund.

Individueel worden op voordracht van de school en het management studiebeurzen verstrekt. Thans gebeurt dit in de vorm van een zogenaamd Revolving Fund. Afgestudeerden betalen een gedeelte van het ontvangen bedrag terug en maken het op die manier voor nieuwe collega’s mogelijk om te gaan studeren.

Stichting Vrienden van Rubya stort geld in een fonds voor studenten, die hun schoolgeld niet kunnen betalen. Uit dit fonds wordt hun opleiding grotendeels voorgefinancierd. Na voltooien van hun opleiding dienen zij hun lening dan weer terug te betalen zodat anderen van deze “beurs-mogelijkheid” gebruik kunnen maken. In de periode 2018-2019 hebben 15 studenten hiervan gebruik gemaakt.

Co-assistenten in Rubya

Co-assistenten in Rubya | Stichting Vrienden van Rubya

Joost Stultiens en Twan Kortz, twee coassistenten die in 2016 in Rubya waren

Al jarenlang participeert Rubya in het Nijmeegse co-assistenten programma. Steeds zijn er twee “student-doctors” (co-assistenten) aanwezig voor een periode van drie maanden.