Opleiding en sponsoring

Rubya Ziekenhuis opleidingVanaf de oprichting in 1997 van de Stichting Vrienden van Rubya is er aandacht geweest voor de financiële ondersteuning van de diverse opleidingen. Sinds 2015 zijn aan Rubya Ziekenhuis diverse opleidingen verenigd in het Rubya Health Training Institute (RHTI). Hier vindt zowel een verpleegsters-, verloskundige-, laboratorium- als een HBO-artsenopleiding plaats. In totaal gaat het om ruim 300 studenten. Onder hen zijn jonge mensen die de opleiding niet zelf kunnen betalen omdat zij uit een arm milieu komen. Zij kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning.

In 2020 kreeg onze stichting vanuit de schoolleiding 12 aanvragen voor een opleiding die wij hebben gehonoreerd. De jaarlijkse kosten per student bedragen € 1250,-. Om voor de toekomst een financiële buffer op te bouwen, verplichten studenten zich tot het terugbetalen van een bepaald bedrag in de jaren na hun afstuderen. Op deze wijze ontstaat een Revolving Fund. Toekomstige collega’s kunnen hier dan weer een beroep op doen.

Wat overige sponsoring betreft zijn we in 2021 gestart met de financiële ondersteuning van de volgende kandidaten:

  1. Elvinus Felician.
    Hij zit in zijn laatste 2 jaar van zijn artsenopleiding. Heeft zich gecommitteerd om na zijn afstuderen in Rubya als dokter te gaan werken.
  2. Dickson Alex.
    Thans 1e jaars bachelor verloskunde. Studeert in Dar es Salaam. Hij heeft dankzij een nalatenschap van Jacques Hulsbergen voor de komende vier jaar een studiebeurs.

Naast deze twee voorbeelden worden ook door andere donoren via onze stichting studenten gesponsord.

Rubya participeert ook in het co-assistentenprogramma van de Universiteit van Nijmegen.

Rubya ziekenhuis opleiding

UPDATE 2023:

Het instituut is nu al geruime tijd in gebruik en dus is onderhoud broodnodig. Er wordt vaak alleen een kleurtje op de muur gedaan, maar er wordt bijvoorbeeld niks gedaan aan scheuren in de muren. Daarnaast is er nog wel meer onderhoud nodig aan de gebouwen.

Er zijn nieuwe leerlingen geselecteerd die in aanmerking komen om door de Stichting Vrienden van Rubya te worden gesponsord, maar gesponsorde leerlingen die zich nu in het tweede en derde jaar bevinden, zijn niet meegenomen. Wat het lot van deze leerlingen wordt, is nog ongewis. Er werd afgesproken dat fondsen van Stichting Vrienden van Rubya geoormerkt worden, zodat te achterhalen is waar ze voor gebruikt worden.

Aan het bestuur van Rubya Health Training is gevraagd om een jaarplan op te stellen met alle aspecten/onderwerpen die de komende tijd aan bod zullen komen. Het verzoek is dit te beschrijven en te kwantificeren in hoeveelheid en geld. Het zal de basis vormen en inzicht geven in waar Rubya Health Training instituut zich de komende jaren mee bezig gaat houden.