Nieuw bestuurslid: Frank Bigirwamungu

bestuurslid Frank Bigirwamungu

We zijn zeer verheugd om te kunnen melden dat het bestuur is uitgebreid met de komst van Frank Bigirwamungu.

Frank is geboren in Rubya en woont en werkt al heel wat jaren in Nederland. Hij is een goede link tussen de Stichting Vrienden van Rubya en Rubya zelf. Hij probeert, als zijn werk het toelaat (hij is technisch specialist netbeheer), 3 a 4 keer per jaar Rubya te bezoeken.

In november j.l. is de heer Bigirwamungu ook in Rubya geweest en heeft tijdens zijn bezoek vooral gesproken met de leiding van de school. Van zijn hand is dan ook het schrijven met betrekking tot de school en de sponsoring. Om voor de toekomst een financiële buffer op te bouwen, verplichten studenten zich tot het terugbetalen van een bepaald bedrag in de jaren na hun afstuderen. Op deze wijze ontstaat een Revolving Fund. Toekomstige collega’s kunnen hier dan weer een beroep op doen.