21-07-2018 – Algemene ledenvergadering Stichting Vrienden van Rubya

Deze 7e algemene ledenvergadering vond traditiegetrouw plaats in Hattem ten huize van Erik en Fia de Vries.

Hoofdpunten uit de agenda van de ledenvergadering:

  1. Algemene inleiding door de voorzitter Fons Mathot
  2. Palliatieve zorg, door Lamiek Westerhof
  3. Vorderingen in de bouw, door Jacques Hulsbergen
  4. Projecten, gefinancierd door de Rotary, door Erik de Vries
  5. Het project van de coassistenten door Twan Kortz en Joost Stultiens

Korte samenvatting

Met 23 aanwezigen is het een goed bezochte en geanimeerde vergadering. De voorzitter, Fons Mathot, memoreert in zijn inleiding het overlijden van Ton Schlösser, Zr. Maria Goretti en Zr. Mediatrix. Allen hebben gewerkt in Rubya. Dit is de 7e bijeenkomst van de Vrienden. In 1997 is de stichting opgericht en In 2003 waren Erik en Fia de laatste Nederlandse artsen in Rubya. Aan het ziekenhuis is sinds 1963 een verpleegsters- en verloskundigenopleiding verbonden. Het RHTI (Rubya Health Training Institute) heeft per 13 augustus 2015 een officiële landelijke accreditatie, er is een nursing school , een laboratoriumschool en een clinical officer opleiding. Op dit moment zijn er in totaal 300 studenten.
In de ledenvergadering komen vervolgens de volgende projecten aan de orde.

1.Palliative care project
In een korte presentatie schetst Lamiek Westerhof het begin van dit project (2007) en de situatie van nu (2018). In 2015 werd daadwerkelijk gestart. Er worden thans 9 dorpen bezocht, een populatie van 5600 mensen. Op dit moment zijn er 44 mensen onder behandeling. Er is supervisie vanuit het Hospice in Kampala en er wordt jaarlijks een opfriscursus gegeven door Lamiek en Fons.

2. Bouwactiviteiten
Jacques Hulsbergen meldt dat alle projecten tot en met 2017 zijn voltooid. Alles is gerealiseerd binnen het budget. Driemaandelijks is er gerapporteerd door onze counterpart Aristides Kyarukamba.
De laatste projecten waren o.a. : uitbreiding van een praktijklokaal aan de school, nieuwe toiletten tussen OPD en RCH en uitvoeren van structureel onderhoud aan het Convent.
Op dit moment wordt gerealiseerd: aanpassing van het onderkomen van de verpleegkundigen, bouw van 2 woningen onder 1 kap voor medisch specialisten en de bouw van een tweede eetzaal voor de school.

3. Projecten via de Rotary-club Oldenbroek-Elburg
Erik de Vries somt een lijst van zaken op die gedaan zijn, zoals o.a. de renovatie van Kishuro, het aanleggen van de ICT, en voor de noodzakelijke watervoorziening een nieuwe “Bore-Hole” met een pomp op zonne-energie. Dit laatste met hulp van een Duitse zuster-Rotary en de Wilde Ganzen.

4. Solar project
In oktober 2016 ontstond het plan om de drie “Bredase Ziekenhuizen” , te weten Mutolere en Nyakinbale in Oeganda en Rubya in Tanzania, te voorzien van zonne-energie. De hoge kosten van dit plan worden gefinancierd door Breda en vallen buiten de verantwoordelijkheid van onze Stichting. De bedoeling is dat de solar enegry op den duur leidt tot bersparing op de energiekosten. Bijkomend voordeel: betrouwbaardere stroomvoorziening.
In de herfst van 2018 wordt gestart nadat eerst met het management team alle voorbereidingen zijn getroffen. Daarnaast moeten er ook lokale mensen getraind worden voor het onderhoud.

5. Financiën
De penningmeester, Wim Mathot, geeft een korte toelichting. De grote projecten worden gefinancierd door de congregatie van de zusters van Breda. Wij blijven op de achtergrond.
Voor ons als Stichting waren de meest belangrijke uitgaven in 2017: scholing, training en financiële support van verschillende studenten en artsen.

6. Project van de coassistenten
Twan Kortz en Joost Stultiens hebben van september tot december 2016 in Rubya een coschap gelopen in Rubya. Via fundraising hebben zij ervoor gezorgd dat er twee z.g. “patiëntmonitoren” in Rubya kwamen. Ook bloeddrukmeters en uitzuigapparatuur.

Om 16:00 sluit de voorzitter de officiële bijeenkomst, met heel veel dank aan gastvrouw en –heer voor de wederom schitterende ontvangst! Een prachtig boeket wordt overhandigd.
Onder het genot van een drankje wordt er nog een uurtje nagepraat.