17-09-2016 – Algemene ledenvergadering Stichting Vrienden van Rubya

Zoals ook de laatste keer in 2014 was de locatie van de ledenvergadering van de (vaste) donateurs in Hattem, bij Erik de Vries en Fia Rijneke. Een groot huis, een grote tuin, heerlijk toeven!

De ontvangst was hartelijk. Het weerzien natuurlijk hartverwarmend. Eerst gezelligheid en bijpraten, daarna begon het officiële gedeelte, wat met een informeel voorstelrondje begon.

Hoofdpunten uit de agenda van de ledenvergadering:

  1. Een kort overzicht van de stand van zaken door de voorzitter.
  2. Een bijdrage van Michel Marijnen (Leken-directeur van de Congregatie Alles voor Allen).
  3. Een bijdrage van Erik de Vries over andere sponsoren/projecten.

Overzicht stand van zaken:

Het RHTI (Rubya Health Training Institute) heeft per 13 augustus 2015 een officiële landelijke accreditatie, de nursing school heeft 138 leerlingen, de laboratoriumschool 29 en de clinical officersopleiding 40 leerlingen. De school heeft onlangs van USAID een erkenning gekregen als beste van 13 opleidingen in het gehele (Victoria) Lake district. Het Revolving Fund is in 2013 gestart met € 2.250 en heeft momenteel € 22.250 in kas. Per student per jaar € 1.000 lening, wordt vervolgens terugbetaald, ingehouden op het salaris.

Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde: een half jaar stage vanuit Nederland is nu mogelijk in Rubya voor artsen vanuit het KIT in Amsterdam (AIOS tropengeneeskunde).

Onderhoudsplan 2012-2024: schriftelijke afspraak met de bisschop is gemaakt in februari van dit jaar, dat in 7 jaren onze bijdrage geleidelijk wordt afgebouwd en na 7 jaar 100% voor rekening is voor het diocees.

De watertoren is klaar, schoon drinkwatercapaciteit is nu 80.000 liter!

De renovatie van de operatiekamer (OK) is klaar en RCH is klaar.

Tijdens het bezoek van de Tanzaniaanse Minister of Health aan Rubya kort geleden is bekend gemaakt dat Rubya DDH blijft en dat er definitief geen ziekenhuis komt in Muleba. Rubya zou een voorbeeldfunctie hebben als ziekenhuis en als trainingsinstituut. Een heel groot compliment.

Congregatie Alles voor Allen: er zijn nog maar 40 zusters momenteel. Er is een lekenbestuur benoemd, waarvan Michel Marijnen de voorzitter is; het doel is behartigen van belangen en verkoop van het klooster, verantwoorde verdeling van giften uit de opbrengst hiervan. Naast Rubya zijn er nog het Mutolere hospital en het Nyakibale hospital, beide in Oeganda. Plan is om samen te werken met de ziekenhuizen, per jaar een jaarplan door de ziekenhuizen op te laten stellen in 3 trappen: maintenance, opleiding en investeringen.

Andere projecten buiten de stichting om:

ICT project gestart door Rotaryclub Oldebroek met ruim € 5.000, voortgezet door het bedrijf Van Gelder BV met tot nu ongeveer € 15.000: plaatsen straalverbinding met Muleba voor internet, aansluiting via bekabeling vanuit office naar OPD, pharmacy, school, LRC, er is een internetcafé geopend en een aansluiting voor de bank zodat personeel kan pinnen. In Rubya wordt het meeste bij dit project zelf heel enthousiast uitgevoerd en het levert het ziekenhuis veel geld op door besparingen op medicijnen en betere betaling door patiënten. Wordt vervolgd.

De Medical Equipment Bank van Rotary Nederland heeft een 40 foot container verstuurd naar Rubya met instrumenten, verbandmiddelen, bedden, een ECHO, rollators, enz.

Dokter Katunzi is in Dar Es Salaam afgestudeerd als M.O. en is op weg terug naar Rubya; hij is 6 jaar lang gesponsord met € 3.000 per jaar door een lid van RC Oldebroek, geld wordt door Floreo BV overgemaakt via onze stichting.

Afvalwaterzuiveringsproject: RC Oldebroek heeft toegezegd fundraising te doen en is met een grote loterij bezig die bruto € 50.000 moet opleveren, de hoofdprijs is een VW Up; een zusterclub in Duitsland (RC Bad Oeynhausen-Minden) doet mee; een voorschot van € 10.000 is reeds overgemaakt via de stichting aan Rubya.

Tot zover het formele gedeelte.

Daarna nog een gezellige nazit, tevreden terugkijkend op een inspirerende dag. Met heel veel dank voor de gastvrijheid in Hattem trok men huiswaarts.