21-06-2014 – Algemene ledenvergadering Stichting Vrienden van Rubya

Vrienden van Rubya 2014Op 21 juni 2014 vond de 5e ledenvergadering plaats van de (vaste) donateurs van de Stichting.
Net als de laatste en voorlaatste keer was de plaats van handeling het huis van Erik de Vries en Fia Rijneke in Hattem. En net als de laatste jaren: schitterend weer!

Belangrijkste gespreksonderwerp is het heden en de toekomst van de Stichting. Dat gebeurt voornamelijk tijdens de officiële vergadering in de middag. Maar het is ook een feest om iedereen weer te zien en te spreken. Daar is volop tijd voor, tijdens de koffie en de lunch, gezeten in de tuin. Het saamhorigheidsgevoel is groot: iedereen heeft een stempel of een stempeltje gedrukt op de gezondheidszorg van Rubya en omgeving, en is daar nog steeds mee bezig.

Het is een heel gevarieerd gezelschap. Drie Zusters Franciscanessen uit Breda. Dit keer samen met hun nieuwe leken-directeur. Zij zijn de grondleggers van het ziekenhuis in Rubya en ze horen er bij te zijn. Dit wordt wel steeds wat moeilijker, want zij zijn de jongsten niet meer. Diep in de 80 zijn de meesten. Des te meer respect voor hun aanwezigheid! De jongste bezoekster is een studente geneeskunde uit Nijmegen die via het coassistentenproject een half jaar geleden enkele maanden in Rubya heeft gewerkt. Er zou nog een coassistent komen, maar hij was op het laatst verhinderd, Jammer. Verjonging is nodig!

Verder bestaat de rest van het gezelschap vanzelfsprekend uit oud-tropenartsen, maar ook degene die de financiën bewaakt van de Congregatie uit Breda, de bouwkundig adviseur voor de projecten, en een ICT-man zijn aanwezig.

De vergadering in de middag wordt geleid door de voorzitter, Fons Mathot. Veel uitleg over de projecten, waarmee de Stichting op dit moment bezig is. En dat is heel wat, zie hiervoor de website!!
Gelukkig kunnen we dat nu zeggen: “Zie de website”. Enorm trots is het bestuur die middag, want er is nu eindelijk een website, en wat voor één….. De site wordt feestelijk in gebruik genomen!

Leuke intermezzo’s, wanneer er wordt teruggekeken op de historie van het ziekenhuis: de spanning bijna 40 jaar geleden of er water aangeboord zou worden. Na 1 week boren en op 100 meter diepte spoot het naar boven. De watertoren die toen gebouwd werd is nu verroest en moet vervangen worden. Dit is een van de vele projecten.
Er wordt gelachen, er wordt serieus geluisterd en gedebatteerd, de stemming is heel positief.

Wij kunnen terugkijken op een inspirerende dag met veel gezelligheid maar ook veel concrete plannen. Rubya leeft, niet alleen in onze harten, maar ook letterlijk in het hart van Afrika.