ICT Project

ict project rubya ziekenhuis

Rubya heeft 3 mensen in dienst voor internet en automatisering (ICT). Een lokaal netwerk binnen het ziekenhuis is opgezet en een internetverbinding is aangelegd.

Het medisch registratiesysteem dat gebruikt wordt heet GoT-HoMIS (Government of Tanzania Hospital Management Information System). Dit automatiseringssysteem wordt financieel ondersteund door de Nederlandse firma Van Gelder B.V. uit Elburg. Zij stellen laptops, servers en andere apparatuur gratis ter beschikking.

De eerste fase (gefinancierd door Rotaryclub Oldebroek-Elburg) bestond uit het verbinden van het ICT-kantoor met afdelingen, polikliniek (Outpatient Department (OPD)) en apotheek. Dit leverde al direct besparingen op: men kon beter nagaan waar en hoeveel medicijnen werkelijk werden uitgegeven en gebruikt. Alle patiënten worden digitaal ingeschreven en de rekeningen worden geprint waardoor beter wordt betaald.
Alle afdelingen worden met de server verbonden en worden voorzien van desktops of laptops (voor visite lopen door de dokters).

Als tweede fase is een internetverbinding aangelegd waardoor in het kantoor, bij de dokters en in de school voor de leerlingen, internet toegankelijk is. Bovendien is een internetcafé gebouwd en aangesloten op het netwerk. Een nieuwe, sterkere server is geplaatst waarvan dagelijkse back-ups worden gemaakt. Gegevens van opgenomen patiënten, laboratoriumwaarden en resultaten van verder onderzoek zijn op deze wijze direct oproepbaar.

Uiteindelijk kan dit automatiseringssysteem een goed inzicht geven in de ziektelast van het ziekenhuis en de epidemiologie in het verzorgingsgebied. Bovendien wordt het samenstellen van een jaarrapport een stuk eenvoudiger.

UPDATE: december 2019

Inmiddels zijn veel afdelingen zoals ziekenafdelingen, operatiekamer, OPD, röntgen, laboratorium aangesloten op de server. Alle recepten naar de apotheek gaan digitaal, alle betalingen worden digitaal geregistreerd met voor elke patiënt een ontvangstbewijs. Ook de accounts van het ziekenhuis worden nu bijgehouden in dit ICT systeem. Een digitale prikklok voor alle werkers is geïnstalleerd, een “biometric fingerprint machine”. Ook zijn er enkele security camera’s geplaatst.

Plannen voor 2020: iPads (of laptops) te gebruiken tijdens het visite lopen op de ziekenafdelingen, waarbij direct ook recepten naar de apotheek gaan. Ook dienen nog een aantal afdelingen te worden gedigitaliseerd zoals de maternity.

UPDATE 2022

In 2013 is een begin gemaakt met het automatiseren van de patiëntengegevens, van de receptuur en uitgifte van medicamenten en het beheer van de pharmacy. Later zijn laboratoriumaanvragen en vele andere zaken toegevoegd.

Enkele jaren geleden is men van het oorspronkelijke kleine softwareprogramma Allsee overgestapt op het overheidsnetwerk van het Tanzaniaanse Ministerie van Gezondheidszorg. Vele zaken zijn hierbij toegevoegd, zoals elektronisch doorgeven recepten tijdens rondelopen op de afdelingen, röntgen, financiële administratie, betaling door patiënten, online doorgeven van wekelijkse en maandelijkse rapporten aan de overheid, bestellen van medicamenten bij de regionale medische groothandel, in- en uitloggen voor personeel bij begin en eind van hun werkuren.

Er zijn uiteraard nog vele uitdagingen, maar het systeem draait.