Afvalwaterzuivering (2014-2017)

Omschrijving project

Even noodzakelijk als schoon drinkwater is de reiniging van het door ontlasting verontreinigde rioolwater.
Het huidige systeem, slechts één zogenaamde oxidatie-vijver, is door de Tanzaniaanse regering afgekeurd. Mocht het ziekenhuis niet snel met een oplossing komen, dan dreigt sluiting omdat niet aan de eisen van hygiëne wordt voldaan.

Het project gaat uit van een systeem van 7 zuiveringsstappen. Deze stappen bestaan uit grote cementen reservoirs (vijvers) waarin het riool- en afvalwater door oxidatie en natuurlijke afbraak in grote open vijvers gezuiverd. Via kanalen staan de diverse reservoirs met elkaar in verbinding.

Dit is de meest effectieve en doeltreffende manier van rioolwaterzuivering in de tropen op plaatsen waar voldoende ruimte is.

Onze technisch adviseur heeft het plan bestudeerd en een positief advies uitgebracht: “Het gaat uit van een dubbele hoeveelheid afvalwater. Het zal zeker voor de komende 20 jaar voldoen.”

UPDATE: september 2015

In maart 2015 bleek het afgraven van de grote oppervlakten voor de vijvers een enorm probleem. De bodem in Rubya is erg rotsachtig. Er was al een graafmachine op stuk gelopen met als gevolg: hogere kosten. Hierdoor heeft het werk tijdelijk stil gelegen. Gelukkig konden deze problemen bij ons bezoek in maart besproken worden.

UPDATE: mei 2016

Volgens de recente rapportage van Aristides eind april 2016 is dit project nu voor 70% gereed. De rotsige bodem en het heuvelachtige terrein waarin gegraven moest worden, hebben voor veel tegenslag gezorgd. Men is nu bezig aan de afdichting van de diverse vijvers.

UPDATE: oktober 2016

Dit project vordert maar langzaam. Oorzaak is niet alleen de technische tegenvallers bij de uitvoering, maar ook het gebrek aan financiën.

De twee grote vijvers zijn nu klaar en ook de wanden zijn gemetseld. De capaciteit van deze bassins is minstens voor de eerste twee jaar voldoende. Van de overige drie, die steeds kleiner worden, is alleen het graafwerk verricht.

We kunnen stellen dat het project nu voor 75% klaar is. Er wordt gezocht naar verdere financiële middelen om de afvalwaterzuivering te voltooien.

UPDATE: december 2017

De vijfde en laatste vijver van de waterzuivering is aangelegd. De regering is komen inspecteren en heeft een hekwerk geschonken rond het hele terrein. De uitvoering van het waterzuiveringsproject voldoet thans aan de eisen van de Tanzaniaanse regering.

Het project is hiermee afgerond!