Bezoek Rubya september/oktober 2016

Van 24 september tot 7 oktober heeft ondergetekende als voorzitter van de Stichting Vrienden van Rubya een 14-daags bezoek gebracht aan Rubya. In de eerste week werd een herhalingsseminar palliatieve zorg gegeven samen met docenten uit Kampala.

Vlnr: Michel Marijnen,Jacques Hulsbergen, bisschop Kilaini en Fons Mathot. Stichting Vrienden van Rubya

Vlnr: Michel Marijnen,Jacques Hulsbergen, bisschop Kilaini en Fons Mathot

De tweede week waren ook Jacques Hulsbergen, deskundige gebouwen, en Michel Marijnen, directeur van de Zusters van Breda, aanwezig. De tijd werd besteed aan overleg met het management en nagaan van de diverse projecten.
Ook werd een bezoek gebracht aan bisschop Kilaini in Bukoba.

Tenslotte vond op woensdagmiddag 5 oktober de feestelijke opening plaats van de nieuwe RCH-Clinic en werd het 60-jarig bestaan van het ziekenhuis gevierd.

Fons Mathot, voorzitter